ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA010V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 20 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಸಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಲಿನಿನ್ ಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ರಮಿಸದ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹಾಸಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹಾಸಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುವ ರೋಗಿಗಾಗಿ ಘಟಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ1: ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತಗಳು ಪಾಠ 1: ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳ  ವಿಧಗಳು ಪಾಠ 2: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲಿನೆನ್ […]

 • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA010V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ20 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

 • ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ಹಾಸಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಲಿನಿನ್ ಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ಆಕ್ರಮಿಸದ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ
 • ಹಾಸಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
 • ಹಾಸಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
 • ಹೊಸದಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುವ ರೋಗಿಗಾಗಿ ಘಟಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತಗಳು

 • ಪಾಠ 1: ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳ  ವಿಧಗಳು
 • ಪಾಠ 2: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲಿನೆನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಆರೈಕೆಯ ವಿಧಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ2: ಹಾಸಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳು

 • ಪಾಠ 1: ಆಕ್ರಮಿಸದ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
 • ಪಾಠ 2: ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
 • ಪಾಠ 3: ರೋಗಿ ಆರೈಕೆ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ: 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *