ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA006V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 20 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಇರಿಸುವ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬದಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ರೋಗಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ರೋಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಹಾಸಿಗೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮತ್ತು ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ1: ರೋಗಿಯ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಪಾಠ 1: ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಪಾಠ 2: ಅಂಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ರೋಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು […]

 • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA006V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 20 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

 • ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ಅಂಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
 • ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಇರಿಸುವ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
 • ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬದಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
 • ರೋಗಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ರೋಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
 • ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಹಾಸಿಗೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮತ್ತು ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
 • ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1ರೋಗಿಯ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

 • ಪಾಠ 1: ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು
 • ಪಾಠ 2: ಅಂಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ರೋಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು
 • ಪಾಠ 3: ರೋಗಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು

ಅಧ್ಯಾಯ 2: ರೋಗಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು

 • ಪಾಠ 1: ರೋಗಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು
 • ಪಾಠ 2: ರೋಗಿಯನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು
 • ಪಾಠ 3: ರೋಗಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ನಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು
 • ಪಾಠ 4: ರೋಗಿಯನ್ನು ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ  ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ: 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *