ಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳು (ಸಾವಿನ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳು (ಸಾವಿನ ಆರೈಕೆ) ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA012V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 20 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಸಾವಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರೋಗಿಯ ಸಾವಿನ ದೈಹಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ1: ಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಪಾಠ 1: ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಯ ಆರೈಕೆ ಪಾಠ 2: ಸಾವಿನ ನಂತರ ರೋಗಿ ದೇಹದ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ: 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ. […]

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

Original Price ₹1000

Sale Price ₹900

10 % Off

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳು (ಸಾವಿನ ಆರೈಕೆ)

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA012V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ20 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ
  • ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ಸಾವಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
  • ರೋಗಿಯ ಸಾವಿನ ದೈಹಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
  • ಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

  • ಪಾಠ 1: ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಯ ಆರೈಕೆ
  • ಪಾಠ 2: ಸಾವಿನ ನಂತರ ರೋಗಿ ದೇಹದ ಆರೈಕೆ

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ: 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
 

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *