ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA015V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 15 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ  ಮಾಡಲು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ  ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ  ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಬೆಂಕಿಯ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರಿಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಅವಘಡಗಳಾದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ ಸಿಪಿಆರ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಾಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ  ಕೋರ್ಸ್ […]

 • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA015V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ15 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

 • ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
 • ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
 • ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ  ಮಾಡಲು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ
 • ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ  ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
 • ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ  ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಬೆಂಕಿಯ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
 • ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರಿಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ
 • ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
 • ಸಣ್ಣ ಅವಘಡಗಳಾದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ
 • ಸಿಪಿಆರ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
 • ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಾಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ 

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸುರಕ್ಷತೆ

 • ಪಾಠ 1: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು
 • ಪಾಠ 2: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಕ ಅಪಾಯಗಳು
 • ಪಾಠ 3: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆ
 • ಪಾಠ 4: ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶಗಳ ವಿತರಣೆ

 ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:    10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *