ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ, ಆರ್.ಟಿ.ಐ/ಎಸ್.ಟಿ.ಐ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎಚ್

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ, ಆರ್.ಟಿ.ಐ/ಎಸ್.ಟಿ.ಐ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW007V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 15 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಐ/ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಪಾಠ 1: ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಭಾಗ-1 ಪಾಠ 2: ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಭಾಗ-2 ಅಧ್ಯಾಯ 2: ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕುಗಳು ಪಾಠ 1: ಆರ್.ಟಿ.ಐ/ಎಸ್.ಟಿ.ಐ ಪಾಠ 2: ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ […]

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಆರ್.ಟಿ.ಐ/ಎಸ್.ಟಿ.ಐ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎಚ್

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW007V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 15 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ
  • ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ
  • ಎಸ್.ಟಿ.ಐ/ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ
  • ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ 1ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ

  • ಪಾಠ 1: ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಭಾಗ-1
  • ಪಾಠ 2: ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಭಾಗ-2

ಅಧ್ಯಾಯ 2: ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕುಗಳು

  • ಪಾಠ 1: ಆರ್.ಟಿ.ಐ/ಎಸ್.ಟಿ.ಐ
  • ಪಾಠ 2: ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಸ್


ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *