ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

Original Price ₹900

Sale Price ₹700

22 % Off

100% Money back guarantee

Course Overview

Student Review