ಬಂಜೆತನ ನಿರ್ವಹಣೆ

Flexible Learning & Industry Relevant Curriculum
Quality Assurance in Virtual Learning Environments
Structured Guidance Ensuring Learning Never Stops

₹450

Original Price ₹600

25% Off

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಬಂಜೆತನ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW008V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಬಂಜೆತನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬಂಜೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ವಿವಿಧ ಬಂಜೆತನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

 

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಬಂಜೆತನ ನಿರ್ವಹಣೆ

  • ಪಾಠ 1: ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಬಂಜೆತನ
  • ಪಾಠ 2: ಬಂಜೆತನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು


ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ


Success Story

Why to choose BridgeNow

24/7 Support
Career Counselling
Industry Standard Projects
Industry Expert Instructors