ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

Flexible Learning & Industry Relevant Curriculum
Quality Assurance in Virtual Learning Environments
Structured Guidance Ensuring Learning Never Stops

₹500

Original Price ₹800

37.5% Off

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW019V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಮೂಲಭೂತ ಜೀವಾಧಾರಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ಸಿಪಿಆರ್ ನಡೆಸುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ
  • ಮೂರ್ಛೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
  • ಸೂಜಿಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: 

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  • ಪಾಠ 1: ಮೂಲಭೂತ ಜೀವಾಧಾರಕ
  • ಪಾಠ 2: ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆಮೂರ್ಛೆ ಮತ್ತು ಸೂಜಿಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದಾಗುವ  ಗಾಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ


Success Story

Why to choose BridgeNow

24/7 Support
Career Counselling
Industry Standard Projects
Industry Expert Instructors