ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು

Flexible Learning & Industry Relevant Curriculum
Quality Assurance in Virtual Learning Environments
Structured Guidance Ensuring Learning Never Stops

₹500

Original Price ₹700

28.57% Off

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW016V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
  • ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿ 

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು

  • ಪಾಠ 1: ಡ್ರಗ್ ಡೋಸೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
  • ಪಾಠ 2: ಮಲೇರಿಯಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು RDT ಕಿಟ್ ಬಳಸುವುದು


ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ


Success Story

Why to choose BridgeNow

24/7 Support
Career Counselling
Industry Standard Projects
Industry Expert Instructors