ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್

Flexible Learning & Industry Relevant Curriculum
Quality Assurance in Virtual Learning Environments
Structured Guidance Ensuring Learning Never Stops

₹500

Original Price ₹600

16.67% Off

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA004V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 10 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಿ
  • ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
  • ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ
  • ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್‌ನ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು

  • ಪಾಠ 1: ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್‌ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
  • ಪಾಠ 2: ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್‌ನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ: 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳುಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲSuccess Story

Why to choose BridgeNow

24/7 Support
Career Counselling
Industry Standard Projects
Industry Expert Instructors