ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಗರ್ಭಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ

Flexible Learning & Industry Relevant Curriculum
Quality Assurance in Virtual Learning Environments
Structured Guidance Ensuring Learning Never Stops

₹499

Original Price ₹600

16.83% Off

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಗರ್ಭಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW009V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಗರ್ಭಪಾತದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ
  • ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ
  • ಗರ್ಭಪಾತದ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಪಾತದ ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ
  • ಭ್ರೂಣ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆಯನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಿ

 

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಗರ್ಭಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ

  • ಪಾಠ 1: ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳು
  • ಪಾಠ 2: ಗರ್ಭಪಾತದ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನಗಳು
  • ಪಾಠ 3: ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ


ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ


Success Story

Why to choose BridgeNow

24/7 Support
Career Counselling
Industry Standard Projects
Industry Expert Instructors