ವಿಸರ್ಜನಾ ಅಗತ್ಯಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ವಿಸರ್ಜನಾ ಅಗತ್ಯಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA009V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 25 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ದೈಹಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ರೋಗಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡಿ ಮೂತ್ರ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಂದ್ವೇಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ರೋಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದಾದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎನಿಮಾ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಎನಿಮಾ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎನಿಮಾಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಎನಿಮಾ […]

 • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುವಿಸರ್ಜನಾ ಅಗತ್ಯಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA009V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ25 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

 • ದೈಹಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ರೋಗಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
 • ವಿಸರ್ಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ
 • ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
 • ವಿಸರ್ಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡಿ
 • ಮೂತ್ರ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
 • ಇಂದ್ವೇಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ರೋಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
 • ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದಾದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
 • ಎನಿಮಾ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಎನಿಮಾ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
 • ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎನಿಮಾಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
 • ಎನಿಮಾ ಕೊಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
 • ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ರೋಗಿಯ ವಿಸರ್ಜನಾ ಅಗತ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

 • ಪಾಠ 1: ದೈಹಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು
 • ಪಾಠ 2: ವಿಸರ್ಜನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ
 • ಪಾಠ 3: ಇಂಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ನಿಂದ ರೋಗಿಯ ಸುರಕ್ಷೆ
 • ಪಾಠ 4: ರೋಗಿಗೆ ಎನಿಮಾ ನೀಡುವುದು 

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ: 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *