ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಸಮಾಲೋಚನೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW010V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 20 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ನಿಶ್ಚೆ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ   ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಪಾಠ 1: ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು […]

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಸಮಾಲೋಚನೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW010V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 20 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ನಿಶ್ಚೆ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ
  • ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ
  • ಹೆರಿಗೆಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ

 

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು

  • ಪಾಠ 1: ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಇ.ಡಿ.ಡಿ ಅಂದಾಜಿಸುವುದು
  • ಪಾಠ 2: ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ 2: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದು

  • ಪಾಠ 1: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಆರೈಕೆ
  • ಪಾಠ 2: ಜನನ ಸನ್ನದ್ಧತೆ
  • ಪಾಠ 3: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು


ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *