ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಸಮಾಲೋಚನೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW010V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 20 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ●        ನಿಶ್ಚೆ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ●        ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ●        ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ●        ಹೆರಿಗೆಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ   ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು   ●        ಪಾಠ 1: ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಿರ್ಣಯ […]

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

Original Price ₹800

Sale Price ₹650

19 % Off

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಸಮಾಲೋಚನೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW010V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 20 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

●        ನಿಶ್ಚೆ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ

●        ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

●        ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ

●        ಹೆರಿಗೆಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ

 

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು

 

●        ಪಾಠ 1: ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಇ.ಡಿ.ಡಿ ಅಂದಾಜಿಸುವುದು

●        ಪಾಠ 2: ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ 2: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದು

 

●        ಪಾಠ 1: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಆರೈಕೆ

●        ಪಾಠ 2: ಜನನ ಸನ್ನದ್ಧತೆ

●        ಪಾಠ 3: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು


ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Student Review