ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಚಯನ

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಚಯನ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA008V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 20 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಚಯನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಿಯ ಆಹಾರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ರೋಗಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ರೋಗಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವಾಗ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರೋಗಿಯ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ದಾದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ1: ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಚಯನದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಪಾಠ 1: ಆರೋಗ್ಯಕರ […]

 • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಚಯನ

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA008V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ20 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

 • ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಚಯನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
 • ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
 • ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಿಯ ಆಹಾರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ
 • ರೋಗಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
 • ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
 • ರೋಗಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವಾಗ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
 • ರೋಗಿಯ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ದಾದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಚಯನದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು

 • ಪಾಠ 1: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರದ ಪರಿಚಯ
 • ಪಾಠ 2: ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಥ್ಯಾಹಾರ

ಅಧ್ಯಾಯ2: ರೋಗಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

 • ಪಾಠ 1: ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಧಾನಗಳು
 • ಪಾಠ 2: ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನುವ  ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು
 • ಪಾಠ 3: ರೋಗಿಯ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:    10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *