ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ಕನ್ನಡ)

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

Original Price ₹12000

Sale Price ₹120

99 % Off

100% Money back guarantee

Course Overview

Student Review