ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW016V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 8 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ●        ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ●        ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿ   ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:   ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು   ●        ಪಾಠ 1: ಡ್ರಗ್ ಡೋಸೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ●        ಪಾಠ 2: ಮಲೇರಿಯಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು RDT ಕಿಟ್ ಬಳಸುವುದು   ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ. ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ […]

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

Original Price ₹700

Sale Price ₹500

29 % Off

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20FHW016V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

●        ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

●        ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿ

 

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

 

ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು

 

●        ಪಾಠ 1: ಡ್ರಗ್ ಡೋಸೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

●        ಪಾಠ 2: ಮಲೇರಿಯಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು RDT ಕಿಟ್ ಬಳಸುವುದು

 


ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ:   8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Student Review