ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು: ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್: HC20GDA004V0 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 10 ಗಂಟೆಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ : ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ: ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ: ಅಧ್ಯಾಯ1: ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್‌ನ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಪಾಠ 1: ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್‌ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಾಠ 2: ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್‌ನ ಮೂಲ […]

  • 4.20 (2021 Ratings)

1000+

already enrolled!

100%

online course

100+

hiring partner

100% Money back guarantee

Course Overview

ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರುಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್

ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್HC20GDA004V0

ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಾವಧಿ: 10 ಗಂಟೆಗಳು

ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರಣೆ :

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಲೋಕನ:

  • ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಿ
  • ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
  • ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ
  • ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ:

ಅಧ್ಯಾಯ1: ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್‌ನ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು

  • ಪಾಠ 1: ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್‌ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
  • ಪಾಠ 2: ಬಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್‌ನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು

ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ: 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನ: ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿತ.

ಕೋರ್ಸ್ ವಾಯಿದೆ: ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳು.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡತಗಳುಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Student Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *